Дейност

КАБИНЕТ ЗА ПСИХОЛОГИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ

Психотерапевтични умения

 • Когнитивно-Поведенческа Психотерапия №0007 / 2011
 • Хипнотерапевт към БААХ – пълноправен член на ESH Европейска Асоциация по Хипноза
 • Удостоверение за професионално обучение рег. №18-13, 20.10.2008 г., от Национална агенция за професионално образование и обучение специалност: Социална работа с деца и семейства в риск – използване на приказки в психосоциалната работа с деца и възрастни.
 • От 2010 г. съм регистриран към ДАЗД като психолог при кризисни интервенции.
 • Член на „Дружеството на психолозите в България“: BG-RP-100525

Обучения от семинари:

 • Principles and Core Competences on Ericksonian Therapy – Lecturer: Casula, Consuelo
 • Cognitive-Behaviour Therapy for PTSD – Lecturer: Paul Wheble, King’s College London
 • Cognitive-Behaviour Therapy for PTSD – Lecturer: Frank Dattilio, Harvard Medical School
 • BNPD – Dr. Antonio Pinto, Departament of Mental Health of the Province of Naples, Italy
 • “Tematic Apperception Test” – Prof. Marco Giannini, Depatrament of Psychology Florens, Italy
 • Специализирани техники и супервизия – Кларита Великова, Централен тръст НЗО, Лондон
 • ДЕТСКО И СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ

 • ЛИЧНОСТОВИ РАЗСТРОЙСТВА

 • СПРАВЯНЕ С ДЕПРЕСИИ

 • ХИПНОЗА

 • ХИПНОТЕРАПИЯ

 • ОНЛАЙН КОНСУЛТИРАНЕ

 

 

Хармонията е онова необикновено и удивително нещо, което психологът в своите срещи с тежки душевни терзания, съумява да разкрие и от хаоса на своя събеседник да я пресътвори. Тя е като мелодия, която отваря сърцето, чувствителността и фантазията.

За да се усети, трябва да има доверие в пътя, който ще изминат заедно.